Zmiana wysokości opłat za egzaminy

Uchwałą nr LVII/981/23 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami na obszarze województwa podkarpackiego ulegają zmianie dotychczasowe opłaty za przeprowadzane egzaminy państwowe.


Od dnia 1 marca br. opłaty za egzaminy wynosić będą:

- część teoretyczna 50 zł. (wszystkie kategorie)

- część praktyczna:

      kat. A, A1, A2, AM, B1, B, C1, D1, B96, T   200 zł.
      kat. B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E, D1+E   250 zł.