opłaty egzaminacyjne

Lp.
kategoria
Egzamin teoretyczny
Egzamin praktyczny
1
AM, A, A1, A2, B, B1, C1, D1, T
50
200
2
B(96)
----
200
3
C, D
50
250
4
C1+E, C+E, D1+E, D+E, B+E
----
250
 
  • Z opłaty za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przustosowaniu go do rodzaju schorzenia, zwalnia się osoby niepełnosprawne, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem, o którym mowa w art. 54 ust.5 pkt. 1..
  • W przypadku gdy osoba egzaminowana, nie później niż 2 dni przed planowanym egzaminem państwowym poinformuje WORD w formie pisemnej, telefonicznej lub e-mailem, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie opłata pobrana podlega:
    • zaliczeniu na poczet kolejnego egzaminu państwowego lub całośi egzaminu państwowego przeprowadzanego w innym terminie albo,
    • zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej.