Informację o niestawieniu się na egzamin w wyznaczonym terminie należy przesłać na adres poczty elektronicznej WORD Krosno: sekretariat@wordkrosno.pl lub złożyć w sekretariacie WORD nie później  niż dwa dni robocze przed datą zaplanowanego egzaminu.

W przypadku informacji w formie elektronicznej (e-mail) prosimy dodatkowo o kontakt telefoniczny w celu potwierdenia otrzymania. Nr tel: 13 43 689 62 wewn 26 lub 27.

Informacja powinna zawierać:

  • dane osoby egzaminowanej: imię i nazwisko, pesel,
  • datę i godzinę zaplanowanego egzaminu,
  • rodzaj egzaminu: T- teoretyczny, P- praktyczny, TP- teoretyczno-praktyczny,
  • kategorię prawa jazdy,

Niespełnienie w/w warunków,  podanie niepełnych lub błędnych informacji będzie uznane za nieskuteczne powiadomienie. W takim przypadku następny termin egzaminu wyzancza się na wniosek osoby egzaminowanej po uiszczeniu opłaty za egzamin.

Powyższa procedura dotyczy także egzaminów wyzanaczonych on-line w systemie InfoCar.


W przypadku niejasności prosimy o kontakt z biurem obsługi tel. 13 43 689 62 wewn. 26, (27).