Opłata za szkolenia:

250 zł * lub 200 zł. *

płatne w kasie WORD
lub na konto Santander Bank Polska SA
nr konta 84 1500 1490 1214 9001 6174 0000

* w zależności od wyboru opcji pojazd ODTJ  - 250 zł lub pojazd własny  - 200 zł

* tytuł wpłat: Szkolenie ODTJ


Warunki przystąpienia do szkolenia

- zapoznanie się z REGULAMINEM KORZYSTANIA Z ODTJ

Wymagane dokumenty:

- wypełniony wniosek o udział w szkoleniu

- dowód wpłaty za szkolenie

- kserokopia prawa jazdy

- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamośćProgram szkolenia – poziom 2

  • Hamowanie awaryjne na odcinku prostym
  • Hamowanie awaryjne na łuku drogi
  • Hamowanie awaryjne z ominięciem przeszkody
  • Wyprowadzanie pojazdu z poślizgu

 *czas szkolenia: 30 min.
 
*jazdy szkoleniowe można realizować pojazdem ODTJ lub pojazdem własnym


Karta zgłoszenia