- Zobowiązujemy Państwa do zapoznania z Zarządzeniem nr 5/2020 Dyrektora WORD w Krośnie z dnia 04.05.2020 r.  wraz z załącznikami czytaj tutaj
   - Zobowiązujemy Państwa do przestrzegania zasad określonych w ww. Zarządzeniu oraz poniższych:

 

 • Szkolenia będą odbywać się w sali szkoleniowej budynku ODTJ (teren WORD) – do budynku ODTJ należy się udać zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez tablice informacyjne.
 • Do budynku ODTJ należy udać się bezpośrednio z parkingu.
 • Należy posiadać własne środki ochrony osobistej – nałożone maseczki i rękawiczki.
 • Przed wejściem do sali szkoleniowej ODTJ zostanie dokonany pomiar temperatury.
 • Należy przestrzegać „zasady dystansowania” podczas oczekiwania na dokonanie pomiaru temperatury lub wykonanie innych czynności wstępnych przez pracownika WORD (np. odbiór dokumentów).
 • Przy wejściu do sali szkoleniowej należy skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 • Należy posiadać wypełnione oświadczenie - COVID19.  pobierz
 • Należy posiadać wypełnioną kartę zgłoszenia, klauzulę RODO oraz inne wymagane dokumenty.
 • Należy posiadać własne materiały piśmiennicze (długopis, notatnik).
 • Należy przestrzegać „zasady dystansowania” podczas przerw.
 • Nie należy wchodzić na teren placu manewrowego ODTJ – obowiązuje ZAKAZ wchodzenia poza bariery ochronne!
 • Informujemy, że na terenie WORD/ODTJ nie będzie możliwości skorzystania z posiłków - BAR nieczynny; organizator szkoleń nie zapewni napojów.