PODARUJ BLISKIEJ OSOBIE BEZPIECZEŃSTWO – WYKUP BON PODARUNKOWY do realizacji w ODTJ w Krośnie!

Bon podarunkowy można wykupić na oferowane rodzaje szkoleń wpłacając kwotę zgodną
z cennikiem w kasie WORD lub na konto Santander Bank Polska SA  nr konta 84 1500 1490 1214 9001 6174 0000 oraz zgłaszając się z dowodem wpłaty do pokoju WSB nr 28 budynku WORD w Krośnie przy ul. Tysiąclecia 7.
W przypadku niemożności osobistego odbioru bonu przez kupującego, istnieje możliwość przekazania przez WORD za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

 

Warunki przystąpienia do szkolenia przez osobę obdarowaną bonem.

- zapoznanie się z REGULAMINEM KORZYSTANIA Z ODTJ

Wymagane dokumenty:

- wypełniony wniosek o udział w szkoleniu

- złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji ww. regulaminu

- przedłożenie bonu podarunkowego

- prawo jazdy

- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość