Zapraszamy uczniów szkół średnich wraz z nauczycielami do udziału w zajęciach edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które będą realizowane w SAFETY HOUSE znajdującym się w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy.

Zajęcia będą przeprowadzane nieodpłatnie w ramach realizacji zadań statutowych WORD w Krośnie. Celem rezerwacji terminów prosimy o kontakt z Wydziałem Szkoleń i BRD pod numerem tel.: 13 43 689 62 w. 32.