Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2015, poz. 155).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021 r. w  zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz.U. z 2021, poz.2242).

- Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 2015 r., poz. 541


Opłata za szkolenia:


500 zł. płatne w kasie WORD
lub na konto: Santander Bank Polska S.A.
nr konta 84 1500 1490 1214 9001 6174 0000

Warunki przystąpienia do szkolenia

Wymagane dokumenty:

- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
- wypełniony wniosek o udział w szkoleniu
- dowód wpłaty za szkolenie


Program szkolenia


Karta zgłoszenia + klauzula informacyjna