Powstanie Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy

             Pomysł wybudowania Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy pojawił się już w 2009 r. Pierwszy zakup działek pod budowę nastąpił we wrześniu 2013 r. Z inicjatywy WORD doszło do sprzedaży przez Naftomet i Krośnieńskie Huty Szkła Krosno S.A. działek przyległych do terenu WORD o łącznej powierzchni ok. 1,15 ha. Proces kupna - sprzedaży trwał od września 2013 do grudnia 2015 – był procesem wymagającym determinacji i cierpliwości. Po sfinalizowaniu transakcji, WORD wykonał szereg prac związanych z przygotowaniem zakupionych nieruchomości pod inwestycję

            21 lipca 2015 r. została wszczęta procedura przetargowa – ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie wielobranżowej koncepcji zagospodarowania terenu i opracowanie pełnej dokumentacji projektowej Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy stopnia podstawowego na terenie WORD w Krośnie. Wyłoniony wykonawca, XBUD TORUŃ, zrealizował zamówienie początkiem 2016 r., co pozwoliło 25 lutego ogłosić przetarg na budowę. Wyłoniony wykonawca – Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A. – w kwietniu 2016 r. przystąpił do realizacji inwestycji. Głównym podwykonawcą został PRID Krosno.

            Podstawową infrastrukturę ośrodka stanowi płyta poślizgowa prostokątna
o wymiarach 70x11 m z urządzeniem destabilizującym tor jazdy, tzw. szarpakiem, oraz nawodnieniem z kurtynami wodnymi; płyta poślizgowa pierścieniowa o wycinku 120 o i szerokości 11 m z systemem nawadniania; tor szkoleniowy długości ok. 480 m ze wzniesieniem. System nawadniania płyt poślizgowych pracuje w układzie zamkniętym a ubytek wody na skutek parowania jest uzupełniany z własnej studni głębinowej. Dodatkowo ODTJ wyposażony został w system sterowania ruchem, system pomiaru prędkości jazdy oraz monitoring wizyjny.

            Infrastrukturę ODTJ stanowi także budynek z częścią garażową dla czterech pojazdów, pomieszczeniami dla pracowników technicznych i instruktorów doskonalenia techniki jazdy, zapleczem socjalnym i sanitariatami. Ponadto budynek mieści safety house – dom bezpieczeństwa – pomieszczenie do realizacji zajęć
z wykorzystaniem środków dydaktycznych w postaci symulatora dachowania, symulatora zderzeń, wraku pojazdu powypadkowego oraz wagi przeciążeniowej.

          Ciekawym rozwiązaniem jest wybudowany balkon widokowy, na który wchodzi się z poziomu pierwszego piętra istniejącego budynku WORD. Balkon pozwoli zainteresowanym obserwować manewry realizowane w ODTJ; stanowi łącznik logistyczny i symboliczny – jest bowiem pomostem między WORD a ODTJ, między tym, co realizuje statutowo WORD oraz tym, czym zajmować ma się ODTJ. Ogólnodostępnym punktem obserwacyjnym jest także wydzielona powierzchnia od ul. Tysiąclecia.

Koszt inwestycji tj. zakup nieruchomości, projekt i wykonawstwo to niemal 5 mln złotych brutto wydatkowanych ze środków własnych.

Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy jest pierwszym tego typu obiektem na Podkarpaciu.

Innowacyjność tej inwestycji stanowiła wyzwanie dla projektantów, wykonawców i inwestora.