Kierowanie Ruchem

SZKOLENIE W ZAKRESIE KIEROWANIA RUCHEM DROGOWYM

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie informuje, że najbliższe szkolenie kierowanie ruchem drogowym odbędzie się:
--------- r. godz. ------

Serdecznie zapraszamy.