Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE

 

Zamawiający - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Tysiąclecia 7, 38-400 Krosno, na podstawie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) uprzejmie informuje, iż prowadzi postępowanie pn. „Dostawa 12 fabrycznie nowych samochodów osobowych przystosowanych do przeprowadzenia praktycznej części egzaminów państwowych na prawo jazdy kat. B dla WORD w Krośnie, wraz z odkupem pojazdów używanych przez Zamawiającego”, nr ref. WAT 272-2/2024.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 29.05.2024 r.

W przypadku zainteresowania ubieganiem się o ww. zamówienie, Zamawiający wskazuje, że ogłoszenie oraz wszelkie informacje dotyczące ww. postępowania znajdują się na stronie https://ezamowienia.gov.pl

Poniżej link prowadzący bezpośrednio do dokumentacji postępowania:

(https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-34412233-1db3-11ef-a7c1-72acb4a2af8f)