Zmiany w rezerwacji egzaminów on-line

Zgodnie z informacją otrzymaną od PWPW zostają wprowadzone zmiany w sposobie rezerwacji egzaminów za pomocą portalu Info-Car.
Pełna instrukcja rezerwacji dostępna jest tutaj.

Nowa wersja zostanie wdrożona 30 stycznia 2021 roku.