Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z dnia 9 maja 2012 r., poz. 488).

Opłata za szkolenia:

400 zł. płatne w kasie WORD
lub na konto: Santander Bank Polska SA
nr konta 84 1500 1490 1214 9001 6174 0000

Warunki przystąpienia do szkolenia

Wymagane dokumenty:
- wypełniony wniosek o udział w szkoleniu,
- prawo jazdy i dowód osobisty,
- dowód wpłaty za szkolenie.

Warunki uczestnictwa:
• w szkoleniu mogą uczestniczyć kierowcy, którzy otrzymali nie więcej niż 24 punkty karne,;
• ze szkolenia nie mogą korzystać kierowcy w okresie 1 roku od daty wydania po raz pierwszy prawa jazdy;
• odbycie szkolenia daje podstawę do zmniejszenia liczby posiadanych punktów o 6;
• w szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy;Program szkolenia
Karta zgłoszenia + klauzula informacyjna