Trwa nabór na kurs dla kandydatów na egzaminatora. / szkolenie redukujące punkty karne -20.12.2018 godz 15:00 / kurs reedukacyjny 19-20.11.2018 r. godz. 8:00

Picture of

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
ul. Tysiąclecia 7
38-400 Krosno

(013) 43 689 62sekretariat tel. 13 43 689 62
  sekretariat@wordkrosno.pl

Biuro Obsługi Klienta
  tel. wewn. 26, (27)

BRD
  tel. wewn. 42
  brd@wordkrosno.pl

Szkolenia
  tel. wewn. 32
  szkolenia@wordkrosno.pl

WAT
  tel. wewn. 23
  w.dusza@wordkrosno.pl

Księgowość
  tel. wewn. 22
  ksiegowosc@wordkrosno.pl

Kadry
  tel. wewn. 101

Egzaminator nadzorujący
  tel. wewn. 29, (25)

ODTJ
  tel. 13 43 113 45
  odtj@wordkrosno.pl

W celu przyspieszenia obsługi prosimy korzystać z numerów wewnętrznych