Trwa nabór na kurs dla kandydatów na egzaminatora. / szkolenie redukujące punkty karne ------- / kurs reedukacyjny ----------