kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii - 20-21 XII godz.8:00 / szkolenie redukujące punkty karne - 19.XII, godz.15:00