kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii - 18, 19 październik, godz. 8:00 / szkolenie redukujące punkty karne - 20 .10, godz 15:00