kierowanie ruchem drogowym - 24.09.2018 r. godz. 8:00 \problematyka przeciwalkoholowa i przeciwdziałanie narkomanii - 19-20.09 godz. 8:00. / punkty karne -27.09.2018r. godz.15:00.