Pismo (email) z prośbą o rezygnację z  egzaminu należy przesłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@wordkrosno.pl lub złożyć w sekretariacie WORD najpóźniej dwa dni przed datą zaplanowanego egzaminu, do godz. 13:00.

W przypadku wysłania emaila prosimy dodatkowo o kontakt telefoniczny w celu weryfikacji czy wiadomość dotarła i została zaakceptowana. Nr tel: 13 43 689 62 wewn 26, (27).

W przypadku rezygnacji należy podać:

  • typ egzaminu …(podać typ: teoretyczny(T), praktyczny(P) lub teoretyczno-praktyczny(T-P)),
  • kategorię egzaminu,
  • datę i godzinę zaplanowanego egzaminu,
  • dane osoby egzaminowanej (imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, telefon),
  • powód rezygnacji.

Nie spełnienie w/w warunku, albo podanie niepełnych lub błędnych informacji będzie skutkowało w przypadku nie stawienia się na egzamin wystawieniem oceny „X” i zaliczeniem opłaty egzaminacyjnej.

W celu ustalenia nowego terminu egzaminu, należy zgłosić się osobiście w Biurze Obsługi Klienta.

W przypadku niejasności prosimy o kontakt z biurem obsługi tel. 13 43 689 62 wewn. 26, (27).