KURS REEDUKACYJNY.Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie informuje, że prowadzi nabór na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii dla osób posiadających skierowanie starosty.
Termin kursu: 19-20.07.2018 r. godz. 8:00Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty ewidencyjnej w wysokości 400 zł. i okazanie dowodu wpłaty w dniu rozpoczęcia kursu.

Zapisy pod nr. tel. 13 43 689 62 wewn. 32

Serdecznie zapraszamy.

szczegóły