Kierowanie Ruchem

SZKOLENIE W ZAKRESIE KIEROWANIA RUCHEM DROGOWYM

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie informuje, że najbliższe szkolenie kierowanie ruchem drogowym odbędzie się:
5.02.2020 r. godz. 8:30

Serdecznie zapraszamy.