Kierowanie Ruchem

SZKOLENIE W ZAKRESIE KIEROWANIA RUCHEM DROGOWYM

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie informuje, że najbliższe szkolenie kierowanie ruchem drogowym odbędzie się:
26.11.2018 r. godz. 800

Serdecznie zapraszamy.