Zamówienie publiczne na dostawę paliwa - tryb podstawowy