Dotyczy szkoleń redukujących punkty karne

Uprzejmie prosimy osoby zapisane na szkolenia redukujące punkty karne, aby opłat szkoleniowych dokonywały na 3 dni robocze przed wyznaczonym (zaplanowanym) terminem szkolenia.
Dziękujemy !