Kierowanie ruchem drogowym 24.09.2018 r.
godz. 800

  Punkty karne 27.09.2018 r.
godz. 1500
  Kurs reedukacyjny 19-20.09.2018 r.
godz. 800
  Szkolenia okresowe Trwa nabór
  Kurs na egzaminatorów Trwa nabór