Kierowanie ruchem drogowym Trwa nabór

  Punkty karne 27.04.2018 r.
godz. 1500
  Kurs reedukacyjny 27-28.04.2018 r.
godz. 800
Obowiązuje rezerwcja miejsc
  Szkolenia okresowe Trwa nabór
  Kurs na egzaminatorów 17.02.2018 r.
godz. 800 sala nr 25