Kierowanie ruchem drogowym Trwa nabór

  Punkty karne 20.07.2018 r.
godz. 1500
  Kurs reedukacyjny 19-20.07.2018r.
godz. 800
Obowiązuje rezerwcja miejsc
  Szkolenia okresowe Trwa nabór
  Kurs na egzaminatorów Trwa nabór