Kierowanie ruchem drogowym 17.11.2018 r.
godz. 800

  Punkty karne 20.12.2018 r.
godz. 1500
  Kurs reedukacyjny 19-20.11.2018 r.
godz. 800
  Szkolenia okresowe Trwa nabór
  Kurs na egzaminatorów Trwa nabór