Kierowanie ruchem drogowym
16.11.2019 r.
godz. 800

  Punkty karne 23.11.2019 r.
godz. 830
  Kurs reedukacyjny Trwa nabór
  Szkolenia okresowe Trwa nabór
  Kurs na egzaminatorów Trwa nabór