Zmiana stawki opłaty za szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego


Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2020 r. opłata za szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego wynosi 350 zł.