Zajęcia z przedmiotu „Technika i taktyka jazdy” dla uczestników kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na egzaminatorów w ofercie szkoleniowej ODTJ

Informujemy, że w wyniku zmian, jakie wprowadza Rozporządzenie Ministra Infrastuktury z dnia 2 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania
i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach; poz. 1426
od września br. możemy realizować w ODTJ Krosno stopnia podstawowego szkolenia z zakresu techniki i taktyki jazdy dla uczestników kursów kwalifikacyjnych dla kandydatów na egzaminatorów.

Zapraszamy Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego do korzystania z oferty szkoleniowej ODTJ Krosno w tym zakresie. Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 13 43 689 62 w. 32.