Szkolenie dla nauczycieli egzaminujących na kartę rowerową

Termin: 18 listopad 2022 r. godz. 800

 - szkolenie bezpłatne

Zapisy: WORD - Wydział Szkoleń i BRD

tel. 13 43 689 62 wewn. 32