Informacja o wznowieniu działalności szkoleniowej

WORD w Krośnie informuje, że z dniem18.05.2020 r. wznawia działalność szkoleniową.
- osoby znajdujące się na liście oczekujących zostaną telefonicznie poinformowane o terminach planowanych szkoleń
- osoby chcące dokonać zapisu na wybrane szkolenie mogą to uczynić wyłącznie za pośrednictwem poczty e-mail wysyłając wiadomość na adres szkolenia@wordkrosno.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 13 43 689 62 wewn. 32