INFORMACJA DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU/SZKOLENIA


W trosce o zdrowie osób egzminowanych/ szkolonych oraz pracowników zaangażowanych w proces egzaminowania/szkolenia w związku z zagrożeniem epidemicznym wprowadzone zostały zarządzeniem Dyrektora WORD nr 5/2020 z dnia 04.05.2020r, niżej wymienione zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy/szkoleń w WORD Krosno.

 ZASADY OGÓLNE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW / SZKOLEŃ 

  1. Wstęp na teren ośrodka mają jedynie osoby zapisane w danym dniu na egzamin/szkolenie, nie wczesniej niz 30 min. przed wyznaczoną godziną egzaminu/szkolenia.
  1. Osoba w dniu egzaminu/szkolenia jest zobowiązana do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowa oraz o potencjalnym kontakcie z osobami zakażonymi Covid-19 i poddaniu się bezdotykowemu pomiarowi temperatury.
  1. Osoba egzaminowana /szkolona bezwzględnie powinna być wyposażona we własne środki ochrony osobistej tj. maseczkę oraz jednorazowe rękawiczki. W przypadku egzaminu na kat. C+E dodatkowe rękawice BHP.
  1. Osoba egzaminowana przystępujących do egzaminu na kat A, A2, A1, AM musi zapewnić: odzież ochronną zgodnie z rozporządzeniem z dnia 28 czerwca 2019r poz. 1206 w sprawie egzaminowania, własny kask motocyklowy, douszne słuchawki z wyjsciem "minijack", odpowiednie ochraniacze na kolana i łokcie, kamizelkę,